О фонду

Из Статута

Циљеви Фондације су остваривање општекорисног циља предузимањем активности усмерених на развијање односа српског и руског народа заснованог на вековним историјским и културним везама које проистичу из истородног словенског етницитета, хришћанског православног јединства и језичке блискости.

Постављени циљ Фондација ће остваривати афирмацијом, промовисањем и популаризацијом српско-руске духовности, културе, уметности, науке и спорта а нарочито кроз хуманитарне и доброчинитељске активности као што су:

1) подизање нових и обнављање и заштита постојећих споменика културе српско-руске историјске, културне и духовне традиције (споменика, манастира, цркава);
2) помоћ образовно-васпитним институцијама и организацијама (вртићима, обдаништима, основним, средњим, вишим и високим школама, подизање нових споменика културе;
3) помоћ културним институцијама и организацијама (установе заштите културе и културних споменика, музејима, позориштима) и организација скупова и манифестација различитих културних активности путем изложби, концерата, књижевних сусрета и сл.;
4) помоћ здравственим установама (домовима здравља, болницама, клиникама);
5) помоћ социјалним установама (домовима за незбринуту децу, домовима за старе и сл.), проналажење талената код деце, нарочито код деце са посебним потребама, и помоћ таквим појединцима у њиховом развоју и сазревању;
6) развијање свестране сарадње у области науке и научних истраживања;
7) сарадња са органима власти, органима локалне самоуправе и другим невладиним организацијама у свим видовима спознаје и очувања српско-руске традиције и њене употребне вредности у свакодневном животу, промоција духовних и културних вредности кроз све видове уметничког световног и духовног стваралаштва;
8) развој српско-руске хришћанске и православне традиције и очување и заштита хришћанских светиња на подручју Републике Србије а нарочито на простору Косова и Метохије;
9) развој информационих технологија у правцу побољшања међусобне информисаности као и подстицање и омогућавање максималне привредне сарадње између Руске Федерације и Републике Србије;
10) промовисање достигнућа српског и руског спорта ради популаризације спорта као елементарног основа здравог духовног и телесног развитка деце и омладине, организација међународних спортских активности;
11) заштита природе, ваздуха, воде, земље и свега другог што чини еколошки здраву животну средину;
12) борба против свих видова расне, верске и националне искључивости и мржње кроз афирмацију словенске и хришћанске толеранције, гостољубивости, широкогрудости

Милош Добријевић

Управитељ Фондације:
– Заступа Фондацију и одговара за законитост њеног рада;
– Води послове Фондације сагласно одлукама оснивача и управног одбора;
– Подноси управном одбору предлог финансијског плана и завршног рачуна;
– Обавља и друге послове у складу са законом и статутом.

Управни одбор управља Фондацијом.

Чланови Управног одбора:

  • Елена Анатольевна Букина – Председник
  • Бранко Вукомановић
  • Валерий Клавдиевич Зноев
  • Вадим Александрович Рјабинин

Надлежности Управног одбора:
1. Доноси друге опште акте Фондације и њихове измене;
2. Доноси финансијски план и завршни рачун;
3. Одлучује о начину коришћења имовине Фондације;
4. Стара се о јавности рада;
5. Доноси пословник о свом раду;
6. Обавља и друге послове у складу са законом, оснивачким актом и статутом.

1. Центар за међународну хуманитарну сарадњу, Санкт Петербург – Руска Федерација
2. Елена Анатољевна Букина, Москва – Руска Федерација
3. Милош Добријевић, Београд – Република Србија
4. Бранко Вукомановић, Београд – Република Србија

Фондација са Поносом и Чашћу носи име Светог Великомученика и Победоносца Георгија, поштованог у целом хришћанском свету. Знак фондације представља стилизован штит и копље Светог Ђорђа, са симболичним исписом иницијала фондације. Црвена и бела боја су колорит крсне заставе Светог Георгија.

Пријатељи Фондације

AsaIbelik
armis
atomska banja